• ثبت نام عتبات دانشگاهیان
  • ثبت نام مسابقه خلاصه نویسی آثار شهید مطهری
  • مراسم ترحیم دانشجوی فقید رامتین شریف زاده
  • اگر کسانی بخواهند حرمت‌شکنی اخیر دانشگاه را تکرار کنند منتظر برخورد قانونی و قاطع باشند.
  • اهداء جوائز نفرات برتر مسابقه کتابخوانی داستان سیستان
ثبت نام عتبات دانشگاهیان ثبت نام مسابقه خلاصه نویسی آثار شهید مطهری مراسم ترحیم دانشجوی فقید رامتین شریف زاده اگر کسانی بخواهند حرمت‌شکنی اخیر دانشگاه را تکرار کنند منتظر برخورد قانونی و قاطع باشند. اهداء جوائز نفرات برتر مسابقه کتابخوانی داستان سیستان
تشكل ها و كانون ها و نشريات دانشگاه
گفنگو
پيام شما
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه صنعتي قم می باشد