• مراسم ترحیم دانشجوی فقید رامتین شریف زاده
  • اگر کسانی بخواهند حرمت‌شکنی اخیر دانشگاه را تکرار کنند منتظر برخورد قانونی و قاطع باشند.
  • اهداء جوائز نفرات برتر مسابقه کتابخوانی داستان سیستان
  • حماسه مشارکت 73 درصدی
  • حماسه حضور
مراسم ترحیم دانشجوی فقید رامتین شریف زاده اگر کسانی بخواهند حرمت‌شکنی اخیر دانشگاه را تکرار کنند منتظر برخورد قانونی و قاطع باشند. اهداء جوائز نفرات برتر مسابقه کتابخوانی داستان سیستان حماسه مشارکت 73 درصدی حماسه حضور
تشكل ها و كانون ها و نشريات دانشگاه
گفنگو
پيام شما
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه صنعتي قم می باشد